TAM CERT Magyarország Vizsgáló és Tanúsító Kft.

Mikor és miért van erre a tevékenységre szükség?

Amennyiben a gyártó cégek igazolni szeretnék hegesztési területen gyártott termékeik megfelelőségét, abban az esetben az általunk kiadott tanúsítványokkal ezt meg tudják tenni az alábbi területeken.

 

Az MSZ EN ISO 3834 szabvány szerint tanúsított, hegesztéssel foglalkozó cégek, a hegesztő üzemalkalmassági tanúsítványukkal igazolják a gyártáshoz és javításhoz szükséges feltételrendszer meglétét, ez a tanúsítvány az alapja minden hegesztési tevékenységnek.

 

8/2018. (VIII. 17.) ITM rendeletkövetelményei alapján az egyes hegesztett szerkezetek gyártását, javítását végző szervezeteknek tanúsíttatniuk kell a hegesztőüzemük alkalmasságát. Az általunk kiállított tanúsítvánnyal és vizsgálati jelentéssel rendelkező szervezetek a Kormányhivatal adatbázisában regisztrálásra kerülhetnek.

216/2019. (IX. 5.) Korm. rendeletkövetelményei alapján a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolására szolgáló, nyomástartó edénynek nem minősülő tartályok gyártására, helyszíni technológiai szerelésére, javítására és átalakítására tanúsíttatniuk kell a hegesztőüzemük alkalmasságát. Az általunk kiállított tanúsítvánnyal és vizsgálati jelentéssel rendelkező szervezetek a Kormányhivatal adatbázisában regisztrálásra kerülhetnek.

A nyomástartó berendezéseket, rendszereket, valamint egyszerű nyomástartó edényeket gyártó szervezeteknek még a munka megkezdése előtt bizonyítaniuk kell, hogy a szükséges teljes körű felkészültséggel, működtetett minőségbiztosítási rendszerrel és kijelölt szervezet által kiadott jogosultsággal rendelkeznek. A nyomástartó berendezések és rendszerek, valamint egyszerű nyomástartó edények biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet két EU irányelvet vezet be a hazai jogrendbe:
– 2014/68/EU (PED – pressure equipment directive) irányelv a nyomástartó berendezésekre
– 2014/29/EU (SPVD – simple pressure vessel directive) irányelv az egyszerű nyomástartó edényekre

A rendelet hatálya kiterjed az előzőleg említett berendezések, rendszerek és edények tervezésére, gyártására, megfelelőségértékelésére és forgalmazására, valamint az importálást végző természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, amelyeknél a legnagyobb megengedhető nyomás a 0,5 bar értéket meghaladja.

Azon hegesztett szerkezetek esetében, melyek nem tartoznak sem a PED, sem pedig az SPVD irányelvek hatálya alá, de a 305/2011/EU rendeletben foglaltak szerint kizárólag CE jelzéssel kerülhetnek forgalomba, az ilyen építési termékek gyártását végző cégeknél az EN 1090 szabványsorozat előírásainak betartása mellett szintén szükséges a gyártó hegesztőüzem-alkalmasságának tanúsítása.

Ki adhat ki üzem alkalmassági és gyártó tanúsítványokat?

Az előzőekben felsorolt gyártási területeken munkát végző cégek hegesztőüzemének alkalmasságát kijelölt szervezet igazolhatja.

A TAMCERT Magyarország Kft. a magyar kormány Brüsszelben NoBo 2102 szám alatt regisztrált tanúsító szervezete a PED és SPVD irányelvek és a 305/2011/EU rendelet területén, valamint a 8/2018. (VIII. 17.) ITM rendelet és a 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet [korábban az 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet] alapján kijelölt szervezet a hegesztett szerkezeteket gyártó cégek alkalmasságának igazolására.

Hegesztőüzemi- és gyártói alkalmasság tanúsításával kapcsolatos kérdések esetén forduljon hozzánk bizalommal, további szakmai kérdésekben is készséggel állunk rendelkezésre!

Kapcsolat:
Dr. Gémes György András
Ipari Szolgáltatások Üzletág vezető
E: gemes.gyorgy@tamcert.hu
T: +36 30 496 6750

 

Kapcsolódó dokumentumok

Ajánlatkérő TC-ISZÜ-A001
Megrendelő TC-ISZÜ-A004