TERMÉKTANÚSÍTÁS - Üzemalkalmasság és gyártótanúsítás

Mikor és miért van erre a tevékenységre szükség?

 

Hegesztett szerkezeteket, nyomástartó edényeket gyártó vagy javító szervezeteknek még a munka megkezdése előtt bizonyítaniuk kell, hogy annak elvégzéséhez szükséges teljes körű felkészültséggel minőségbiztosítási rendszerrel rendelkeznek, és azt működtetik.

 

Az MSZ EN ISO 3834-2 szabvány alapján tanúsított hegesztéssel foglalkozó cégek, az hegesztő üzem alkalmassági tanúsítványukkal igazolják a gyártáshoz, javításhoz szükséges feltétel rendszer meglétét.


A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 44/2016 (XI. 28.) NGM rendelet két irányelvet vezet be a hazai jogrendbe:
- a nyomástartó berendezésekre vonatkozó 2014/68/EU irányelvet PED (pressure equipment directive)
- és az egyszerű nyomástartó edényekről szóló 2014/29/EU irányelvet SPVD (simple pressure vessel directive).

 

A rendelet hatálya kiterjed az olyan nyomástartó berendezés és rendszer, valamint egyszerű nyomástartó edény tervezésére, gyártására, megfelelőségének értékelésére, amelyben a legnagyobb megengedhető nyomás a 0,5 bar értéket meghaladja, valamint az ezeket tervező, gyártó, forgalmazó és importáló természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra.

 

A 8/2018 (VIII.17. ITM) rendelet alapján az egyes hegesztett szerkezetek gyártását javítását végző szervezetek alkalmasságának igazolása adható ki. Az alkalmassági tanúsítvánnyal rendelkező szervezetek a minisztérium adatbázisában regisztrálásra kerülnek.

 

Azon hegesztett szerkezetek esetében, melyek nem tartoznak a 2014/68/EU és 2014/29/EU irányelvek hatálya alá,de csak CE jelzéssel kerülhetnek forgalomba- a 305/2011/EU rendeletben foglaltak szerint az EN 1090 szabvány előírásainak betartása mellett-szintén  szükséges a gyártó üzemi alkalmasságának  igazolása


Ki adhat ki üzem alkalmassági és gyártó tanúsítási tanúsítványokat?

Ezen rendszereket arra kijelölt független szervezetek tanúsítják, hogy a vonatkozó rendeleteknek és előírásoknak megfelel.
 

A TAMCERT Magyarország Kft. a magyar kormány Brüsszelben No.Bo. 2012 szám alatt regisztrált tanúsító szervezete a PED és SPVD, irányelvek és a 305/2011 EU rendelet területén, valamint az IKIM rendelet alapján kijelölt szervezet a hegesztett szerkezeteket gyártó cégek alkalmasságának igazolására.

Üzemalkalmasság vagy gyártó tanúsítással kapcsolatos kérdések esetén forduljon hozzánk! Megoldások és kockázatokkal kapcsolatos szakmai kérdésekben örömmel állunk rendelkezésre!

 

Kapcsolat:
 

Soós Zsolt   

vezető szakértő                                                             

tel: +36309999396

e-mail: zsolt.soos@tamcert.hu                            

© 2017 by TAM CERT Magyarország Kft