TAM CERT Magyarország Vizsgáló és Tanúsító Kft.

Mikor és miért van erre a tevékenységre szükség?

A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 44/2016.(XI. 28.) NGM rendelet két irányelvet vezet be a hazai jogrendbe, a nyomástartó berendezésekre vonatkozó 2014/68/EU irányelvet (PED: pressure equipment directive) és az egyszerű nyomástartó edényekről szóló 2014/29/EU irányelvet (SPVD: simple pressure vessel directive).

A rendelet hatálya kiterjed az olyan nyomástartó berendezés és rendszer, valamint egyszerű nyomástartó edény tervezésére, gyártására, megfelelőségértékelésére, amelyben a legnagyobb megengedhető nyomás a 0,5 bar értéket meghaladja, valamint az ezeket tervező, gyártó, forgalmazó és importáló természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra.

Tervellenőrzés és jóváhagyás (tervezési és műszaki dokumentáció megfelelőségértékelése) a nyomástartó irányelvben foglaltaknak megfelelően a gyártás feltétele.

A műszaki-biztonsági követelményeket, a megfelelőségértékelési modulrendszer, illetve az irányelv mellékletében felsoroltak szerint kell teljesíteni a nyomástartó berendezések és rendszerek, valamint az egyszerű nyomástartó edények tekintetében.

Ki igazolhatja a tervezési dokumentáció PED és SVPD szerinti megfelelőségét?

A 44/2016.(XI.28.) NGM rendelet megfelelőségértékelési modulrendszere alapján a gyártó /adott feltételek teljesítése esetén/, vagy az erre kijelölt, Brüsszelben bejelentett független megfelelőségértékelési szervezet adhat ki.

Vállalatunk, NoBo 2102 regisztrációs számmal, a magyar kormány Brüsszelben is bejegyzett megfelelőségértékelő szervezete.

Tervellenőrzéssel kapcsolatos kérdések esetén forduljon hozzánk bizalommal, további szakmai kérdésekben is készséggel állunk rendelkezésre!

 

Kapcsolat:
Dr. Gémes György András
Ipari Szolgáltatások Üzletág vezető
E: gemes.gyorgy@tamcert.hu
T: +36 30 496 6750

 

Kapcsolódó dokumentumok

Ajánlatkérő TC-ISZÜ-A001
Megrendelő TC-ISZÜ-A005