TAM CERT Magyarország Vizsgáló és Tanúsító Kft.

Miért van szükség erre a tevékenységre?

A termékátvétel és tanúsítási tevékenység két nagy csoportba sorolható:

  • Jogilag szabályozott területen a 44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet és a 2014/68/EU (PED), valamint a 2014/29/EU (SPVD) irányelvek írják elő a megfelelőségértékelési eljárás lefolytatását.
  • Szabadpiaci területen a termékátvételre vonatkozó követelményeket és elvárásokat a vevők, a forgalmazók, az üzemeltetők és a beruházók egyedileg határozzák meg.

I. JOGILAG SZABÁLYOZOTT TERÜLET PL: NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK ÉS RENDSZEREK MEGFELELŐSÉGÉRTÉKLÉSE

A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet két irányelvet vezet be a hazai jogrendbe, a nyomástartó berendezésekre és rendszerekre vonatkozó 2014/68/EU (PED: pressure equipment directive) irányelvet és az egyszerű nyomástartó edényekről szóló 2014/29/EU (SPVD: simple pressure vessel directive) irányelvet.

A rendelet hatálya kiterjed az előzőleg említett berendezések, rendszerek és edények tervezésére, gyártására, megfelelőségértékelésére és forgalmazására, valamint az importálást végző természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, amelyeknél a legnagyobb megengedhető nyomás a 0,5 bar értéket meghaladja.

Megfelelőségértékelési eljárás lefolytatása nélkül nem gyárthatók, illetve nem hozhatók forgalomba nyomástartó berendezések, rendszerek és edények. A műszaki-biztonsági követelményeket, a megfelelőségértékelési modulrendszer mellékleteiben megadottak szerint kell teljesíteni.

Ki adhat ki PED és SVPD szerinti megfelelőségértékelési tanúsítványt a termékről?

A 44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet megfelelőségértékelési modulrendszere alapján az erre kijelölt, Brüsszelben bejelentett független megfelelőségértékelési szervezet és az adott feltételek teljesítése esetén a nyomástartó berendezés gyártója.

Ki helyezheti el a terméken a CE jelet?

Brüsszelben bejelentett független megfelelőségértékelési szervezet és az adott feltételek teljesítése esetén a nyomástartó berendezés gyártója. Vállalatunk NoBo 2102 regisztrációs szám alatt Brüsszelben bejelentett megfelelőségértékelési szervezet.

II. SZABADPIACI ELVÁRÁSOKAT TELJESÍTŐ TERMÉKÁTVÉTEL

Az EU piaci szabályzásokkal nem harmonizált export célpiacok forgalomba hozatali követelményinek megfelelő tanúsítványok kiadása partner tanúsító szervezeteken keresztül, például kínai (CCC tanúsítványok), eurázsiai gazdasági unió pl. Oroszország (EAC tanúsítványok), vagy tengeren túli piacokra.

Szabvány alapú vagy szabványtól eltérő előírásokon, vagy szabályzásrendszeren (házi szabványokon, beszállítókkal szemben felállított követelményeken) alapuló termékátvételek és tanúsítások.

Termék megfelelőségértékeléssel és tanúsítással kapcsolatos kérdések esetén forduljon hozzánk bizalommal, további szakmai kérdésekben is készséggel állunk rendelkezésre!

 

Kapcsolat:
Dr. Gémes György András
Ipari Szolgáltatások Üzletág vezető
E: gemes.gyorgy@tamcert.hu
T: +36 30 496 6750

 

Kapcsolódó dokumentumok

Ajánlatkérő TC-ISZÜ-A001
Megrendelő TC-ISZÜ-A005