TERMÉKTANÚSÍTÁS - Termék megfelelősség értékelés és tanúsítás
Mikor és miért van erre a tevékenységre szükség?

 

A termékátvétel és tanúsítási tevékenység két nagy csoportba sorolható be:

  • jogszabályilag, irányelvekben és rendeletekben előírt átvételi eljárások

  • szabadpiaci elvárásokat teljesítő termékátvétel: vevők, forgalmazók, üzemeltetők és beruházók által elvárt megfelelőségi tanúsítványok
     

 

I. Jogilag szabályozott terület pl: Nyomástartó berendezések és rendszerek
 

A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 44/2016 (XI. 28.) NGM rendelet két irányelvet vezet be a hazai jogrendbe, a nyomástartó berendezésekre vonatkozó 2014/68/EU irányelvet (PEDpressure equipment directive) és az egyszerű nyomástartó edényekről szóló 2014/29/EU irányelvet (SPVDsimple pressure vessel directive).

A rendelet hatálya kiterjed az olyan nyomástartó berendezés és rendszer, valamint egyszerű nyomástartó edény tervezésére, gyártására, megfelelőségének értékelésére, amelyben a legnagyobb megengedhető nyomás a 0,5 bar értéket meghaladja, valamint az ezeket tervező, gyártó, forgalmazó és importáló természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra.
 

  • Megfelelőség értékelés nélkül nyomástartó edények, berendezések és rendszerek nem gyárthatók illetve forgalomba nem hozhatók.
     

A műszaki-biztonsági követelményeket, a megfelelőség értékelési modulrendszer mellékleteiben megadottak szerint kell teljesíteni a nyomástartó berendezések és rendszerek, valamint az egyszerű nyomástartó edények tekintetében.
 

Ki adhat ki PED és SVPD szerinti nyilatkozatot a termék megfelelősségéről? Ki teheti rá a termékre a CE jelölést?
 

A 44/2016 (XI.28.) NGM rendelet megfelelősség értékelési modulrendszere alapján a tervező, gyártó /adott feltételek teljesítése esetén/, vagy az erre kijelölt, Brüsszelben bejelentett független megfelelő értékelési szervezet adhat ki.
 

Vállalatunk, NoBo 2102 szám alatt, a magyar kormány kijelölt és Brüsszelben is tregisztrált megfelelősség értékelő szervezete.
 

                        
II
. Szabadpiaci elvárásokat teljesítő termékátvétel:
 

Az EU piaci szabályzásokkal nem harmonizált export célpiacok forgalomba hozatali követelményinek megfelelő tanúsítványok kiadása partner tanúsító szervezeteken keresztül, például kínai (CCC tanúsítványok), orosz (GOST/CU tanúsítványok) vagy tengeren túli piacokra.

Szabvány alapú vagy szabványtól eltérő előírásokon /házi szabványok, beszállítókkal szemben felállított követelmények/ vagy szabályzásrendszeren alapuló termékátvételek és tanúsítások.

Tervellenőrzés vagy jóváhagyással kapcsolatos kérdések esetén forduljon hozzánk!
 

Megoldások és kockázatokkal kapcsolatos szakmai kérdéseikben felvilágosításokkal rendelkezésükre állunk!

© 2017 by TAM CERT Magyarország Kft