TAM CERT Magyarország Vizsgáló és Tanúsító Kft.

Mikor és miért van szükség erre a tevékenységre?

Amennyiben az üzemelő nyomástartó berendezésen, vagy rendszeren javítást, vagy átalakítást kell végezni, abban az esetben a 213/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.

A 213/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet tartalmazza a „nyomástartó és töltő berendezés létesítésének, üzembevételének, üzemeltetésének, használaton kívül helyezésének, végleges üzemen kívül helyezésének, javításának, javítás utáni ismételt üzembevételének, átalakításának, időszakos ellenőrzésének és megszüntetésének általános szabályai”-t.

A rendelet 8-as, 9-es és 10-es pontja tartalmazza a nyomástartó edények javítására és átalakítására vonatkozó eljárásrendet, amely három részből áll:

  1. a javítás vagy átalakítás bejelentése
  2. a javítás vagy átalakítás elvégzése és dokumentálása
  3. ismételt üzembevételi engedélyeztetési eljárás lefolytatására

A tevékenység előtti bejelentés során gyakorta szembesülnek az üzemeltetők, vagy a javítást, átalakítást és a szerelést végző cégek, hogy a bejelentés lényeges eleme, a nyomástartó berendezés, töltő berendezés azonosító adatai (gyártó, gyári szám, gyártási év), és egyéb dokumentumai nem, vagy hiányosan állnak rendelkezésre. Ezen esetekben a hiányzó műszaki dokumentációt pótolni kell, amely alapvetően a gyártó kötelessége.

Itt tud a TAM CERT Magyarország Kft. segítséget nyújtani a hiányzó dokumentumok pótlásában.

Az ismételt üzembevételi engedélyezési eljárást az üzemeltető vagy megbízottja kérelmezheti a Hatóságtól, a megfelelő dokumentációk és kivitelezői nyilatkozatok benyújtásával. Az üzemeltető vagy megbízottja két eljárásból választhat a rendelet szerint:

  • A benyújtott kérelem alapján a Hatóság egy üzembevételi engedélyezési eljárás során adja ki az engedélyt.
  • Az üzemeltető döntése szerint a javítással elért állapotot a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló miniszteri rendelet szerinti megfelelőségtanúsítással igazolja, és ez alapján kérelmezi az üzemeltetést.

Amennyiben az üzemeltető megfelelőségi tanúsítással kéri a javítás vagy átalakítás utáni ismételt üzembe helyezési eljárást, úgy a TAM CERT Magyarország Kft. jogosult a megfelelőség tanúsítás kiadására, melynek birtokában a berendezés üzemeltetési engedélye megszerezhető.

Gyártás- és javításellenőrzéssel kapcsolatos kérdések esetén forduljon hozzánk bizalommal, további szakmai kérdésekben is készséggel állunk rendelkezésre!

 

Kapcsolat:
Dr. Gémes György András
Ipari Szolgáltatások Üzletág vezető
E: gemes.gyorgy@tamcert.hu
T: +36 30 496 6750

Kapcsolódó dokumentumok

Ajánlatkérő TC-ISZÜ-A001
Megrendelő TC-ISZÜ-A005