TERMÉKTANÚSÍTÁS - Gyártás- és javítás ellenőrzés, javítás

(2014/68/EU és 2014/29/EU irányelv szerint nyomástartó edények és rendszerek tanúsítására kijelölt szervezet)

 

Nyomástartó berendezés, töltő berendezés javítása vagy átalakítása

 

A 2/2016.(I.5.) NGM rendeletben foglaltak teljesítéséhez üzemeltető-, gyártó-, javító- és szerelő vállalatok számára.

A 2/2016.(I.5.) NGM rendelet tartalmazza a „berendezés létesítésének, üzembevételének, üzemeltetésének, használaton kívül helyezésének, végleges üzemen kívül helyezésének, javításának, javítás utáni ismételt üzembevételének, átalakításának, időszakos ellenőrzésének és megszüntetésének általános szabályai”-t.

 

A rendelet 9. és 11. pontja tartalmazza a nyomástartó edények javítására és átalakítására vonatkozó eljárás rendet, amely három részből áll:

 

1.  a javítás vagy átalakítás bejelentése

2.  a javítás vagy átalakítás elvégzése és dokumentálása 

3.  ismételt üzembevételi engedélyeztetési eljárás lefolytatására

 

A tevékenység előtti bejelentés során gyakorta szembesülnek az üzemeltetők, vagy a javítást, átalakítást és a szerelést végző cégek, hogy a bejelentés lényeges eleme, a nyomástartó berendezés, töltő berendezés azonosító adatai, (gyártó, gyári szám, gyártási év és egyéb dokumentumai) nem vagy hiányosan állnak rendelkezésre. Ezen esetekben a hiányzó műszaki dokumentációt pótolni kell, amely alapvetően a gyártó kötelessége.
Itt tud a TAM CERT Magyarország Kft. segítséget nyújtani a hiányzó dokumentumok pótlásában.

 

Az ismételt üzembevételi engedélyezési eljárást az üzemeltető vagy megbízottja kérelmezheti a Hatóságtól, a megfelelő dokumentációk és kivitelezői nyilatkozatok benyújtásával.

 

Az üzemeltető vagy megbízottja két eljárásból választhat a rendelet szerint:

  • 10.(2) A benyújtott kérelem alapján a Hatóság egy üzembevételi engedélyezési eljárás során adja ki az engedélyt. 

  • 10.(6) Az üzemeltető döntése szerint a javítással elért állapotot egy R. szerinti megfelelőségi tanúsítással igazolja, és ez alapján kérelmezi az üzemeltetést.   

 

Amennyiben az üzemeltető az R. szerinti megfelelőségi tanúsítással kéri a javítás vagy átalakítás utáni ismételt üzembe helyezési eljárást, úgy a TAM CERT Magyarország Kft. jogosult a megfelelőség tanúsítás kiadására, melynek birtokában a berendezés üzemeltetési engedélye megszerezhető. 

 

További szakmai felvilágosítással az Önök rendelkezésére áll:

Dr. Czitán Gábor

Ipari Szolgáltatások Üzletág

Terméktanúsítóhely vezető                                                                                

czitan.gabor@tamcert.hu

Tel: +36 30 9519914

© 2017 by TAM CERT Magyarország Kft