TERMÉKTANÚSÍTÁS - Építési termékek teljesítmény nyilatkozata
Mikor és miért van erre a tevékenységre szükség?

 

Az értékesítési láncba bekapcsolódó valamennyi gazdasági szereplőnek meg kell hoznia a megfelelő intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy csak olyan építési terméket forgalmazzon, amely megfelel a rendelet követelményeinek, és amelyek biztosítják az építési termékek teljesítményét és az építményekre vonatkozó alapvető követelményeknek való megfelelést.
 

Szabályozási háttér:
 

Építménybe építési terméket csak az építményekre vonatkozó alapvető követelmények teljesülése mellett szabad betervezni, illetve beépíteni. Az építési termék a beépítésre akkor alkalmas ha, az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról szóló, 305/2011/EU rendeletben / CPR / meghatározott gyártói teljesítménynyilatkozatban foglaltak megfelelnek az elvárt műszaki teljesítményeknek A CPR filozófiája szerint a megfelelőség igazolást felváltotta a teljesítmény nyilatkozat. A teljesítmény értékére a szabványokban nincsenek követelmények, a szabvány csak meghatározza a teljesítmény érték meghatározásának a módját. A CE jelölés a CPR szerint nem azt jelenti, hogy egy adott termék megfelel egy szabvány követelményeinek, hanem hogy a termék meghatározott teljesítménye állandó. A CPR szerint elegendő, ha a gyártó csak egy alapvető termékjellemzőre ad meg teljesítmény értéket, ezzel a gyártó elhelyezheti a CE jelölést.
 

A TAM CERT Magyarország Kft. az építési termékek teljesítményállóságának értékelésére és ellenőrzésére a Kormányhivatal által kijelölt és Brüsszelben NoBo 2102 szám alatt bejelentet megfelelősség értékelő szervezet. Gyártó- és terméktanúsító tevékenységével segíti a CE jelölés elhelyezését és a termék forgalomba hozatalát az EU piacon.

Szakmai kérdésekben felvilágosítással valamint szolgáltatásainkkal szívesen állunk rendelkezésükre!

© 2017 by TAM CERT Magyarország Kft