TAM CERT Magyarország Vizsgáló és Tanúsító Kft.

Mikor és miért van szükség erre a tevékenységre?

Nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról, fémből készült segédanyagok teljesítményállandóságának tanúsításáról, vagy nyomástartó berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéhez tartozó feladatokról EU irányelvek és minisztériumi rendeletek adnak útmutatást a bejelentett szervezetek által ellátott feladatokra vonatkozóan.

Szabályzási háttér:

Legfontosabb ide sorolható jogszabályok:

– A 2014/68/EU (PED) és 2014/29/EU (SPVD) irányelveket Magyarországon hatályba léptető 44/2016. (XI. 28) NGM rendelet;

– Az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételeket tartalmazó 305/2011/EU (CPR) rendelet;

– 213/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet [korábban a 2/2016 (I. 5.) NGM rendelet];

– 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet [korábban 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet];

– 8/2018. (VIII. 17.) ITM rendelet

A TAM CERT Magyarország Kft. szolgáltatásai:

  • nyomástartó berendezések első üzembeállítása előtti valós műszaki (úgynevezett „0”) állapotához tartozó dokumentumok hiánytalan összeállításának szakmai támogatása
  • használt nyomástartó és töltő berendezések esetében a javítást, illetve az átalakítást követően az üzembe helyezéshez szükséges és hatóság által meghatározott dokumentumok pótlásának és összeállításának szakmai támogatása, és megfelelőségértékelési eljárás lefolytatása
  • kivitelezést és javítást végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságának igazolása a jogszabályi követelményeknek megfelelő nyilvántartásba vételhez

Megfelelőségértékelési tanúsítványokat és üzemalkalmassági tanúsítványokat a jogszabályok alapján az arra kijelölt szervezetek adhatnak ki. Vállalatunk Budapest Főváros Kormányhivatala által kijelölt és Brüsszelben NoBo 2102 szám alatt bejelentett megfelelőségértékelő szervezet.

Engedélyezési dokumentációk összeállításával, tanúsításával kapcsolatos kérdések esetén forduljon hozzánk bizalommal, további szakmai kérdésekben is készséggel állunk rendelkezésre!

Kapcsolat:
Dr. Gémes György András
Ipari Szolgáltatások Üzletág vezető
E: gemes.gyorgy@tamcert.hu
T: +36 30 496 6750

 

Kapcsolódó dokumentumok

Ajánlatkérő TC-ISZÜ-A001
Megrendelő TC-ISZÜ-A005