TAM CERT Magyarország Vizsgáló és Tanúsító Kft.

SCC / SCP

Biztonsági Tanúsítvány (munkabiztonsági, -egészségügyi és környezetvédelmi követelmények)

Európában az elmúlt két évtized folyamán mindinkább a figyelem középpontjába kerültek a munka-, egészség- és környezetvédelmi elvárások és tényezők, illetve az ezekre jelentős befolyást gyakorló, fejlett ipari országok nagyvállalatai. A megjelenő biztonsági elvárásokra elsőként a különösen veszélyes működési környezetet jelentő iparágak reagáltak, és létrehozták az SCC (Sicherheits Certifikat Contraktoren), azaz a Biztonsági Tanúsítással Rendelkező Szolgáltatók érdekszövetségét.

Mi az SCC?

Az SCC egy tanúsító eljárás, amely a lényeges munka-, egészség- és környezetvédelmi tényezők figyelembevételével biztonsági irányítási rendszerek tanúsítására szolgál.

Miért hozták létre az SCC-t?

Az iparban egyre nagyobb mértékben vesznek igénybe műszaki szolgáltatásokat felkínáló szállítókat, és személyzeti szolgáltatókat. Ezek a szállítók meghatározott műszaki szolgáltatásokat teljesítenek megbízóik számára. A személyzeti szolgáltatók olyan vállalatok, amelyek munkavállalóikat a munkaerő-kölcsönzés keretében más vállalatoknak engedik át. A személyzeti szolgáltatók a vezetőségük és munkatársaik viselkedése révén lényeges befolyást gyakorolnak megbízóik biztonsági, egészség- és környezetvédelmi, és ezzel minőségi színvonalára is. A megbízók különböző, az egyes szállítókra jellemző vizsgálatokkal felügyelik az érintett folyamatokat, így az egyes felülvizsgálatok mind a megbízó, mind a megbízott számára jelentős idő- és költségráfordítással jár együtt.

Kik a célcsoportok?

A tanúsítási rendszer célcsoportját azok a vállalatok alkotják, amelyek műszaki szolgáltatásokat kínálnak fel, továbbá a munkaerő-kölcsönző cégek és a szerződéses / ideiglenes munkavállalókat közvetítő irodák. Az SCC olyan általános felépítéssel rendelkezik, hogy bármelyik iparág probléma nélkül alkalmazhatja.

Érinti ez az Ön vállalatát?

Egy munkahelyi biztonsági, egészség- és környezetvédelmi előírás követelményeinek teljesítését különösen azoknak a szállítóknak kell igazolniuk az SCC révén, amelyek az építőipar, az építési segédiparágak, a fémfeldolgozás és fémmegmunkálás, az elektrotechnika, a mérés- és vezérléstechnika, az ipari tisztítás, a kertészet, az anyagvizsgálat és a hitelesítés területéhez tartoznak, és amelyek építésvezetési és építés koordinációs feladatokat látnak el. A megbízó határozza meg, hogy mikor követeli meg a szállítójától az SCC meglétének igazolását.

Milyen haszonnal jár az SCC?

A megbízott (szállító) számára

  • A balesetek származékos költségeinek csökkentése
  • A munkatársak motivációjának emelése
  • A környezeti és minőségi tudatosság javítása
  • A szervezeti- és munkafolyamatok javítása.
  • Versenyelőny a tanúsított vállalat számára.
  • Jogbiztonság és a bizonyítási kötelezettség javítása

A megbízó számára

  • A balesetek következményes költségeinek csökkentése a megbízó befolyási területén
  • Támogatás a döntéshez a szállítók kiválasztásánál
  • Pozitív befolyás a munkatársak munkahelyi biztonsági, egészség- és környezetvédelmi magatartására.
  • Tekintély a hatóságok előtt.

Hogy épül fel az SCC tanúsítási rendszer?

A tanúsítási rendszer központi elemét egy audit-ellenőrzőlista alkotja. Az ellenőrzőlista 12 elemből áll, ezek 47 kérdésre tagolódnak. A kérdésekkel kapcsolatban kötelező kérdések és kiegészítő kérdések között tesznek különbséget. Különös jelentőséget kap a vezetőség és a munkatársak oktatása és képzése.

A tanúsítás során két tanúsítványt lehet megkülönböztetni:

SCC * (megszorításokkal érvényes tanúsítvány):

Közvetlenül a munkahelyen értékeli a különböző biztonsági, egészség- és környezetvédelmi irányítási tevékenységeket. Ezt a tanúsítványt általában kisebb, legfeljebb 35 munkatársat foglalkoztató vállalatok számára határozták meg.

SCC** (Korlátlan tanúsítvány):

Az SCC* pontban rögzített értékelési feltételek mellett ebben az esetben a vállalat munkahelyi biztonsági, egészség- és környezetvédelmi irányítási rendszere is kiértékelésre kerül. Ezt a tanúsítványt olyan vállalatok számára határozták meg, amelyek több mint 35 munkatársat foglalkoztatnak, és / vagy fővállalkozóként végzik tevékenységüket, ez azt jelenti, hogy alvállalkozókat foglalkoztatnak.

A tanúsítvány megszerzéséhez a vállalat munkatársainak 90%-ának szükséges SCC személyi tanúsítással rendelkeznie a vállalaton belül betöltött szintjének megfelelően. A személyi tanúsítással kapcsolatban https://www.tamcert.hu/szemely-tanusitas/ linken tájékozódhat.

Hogyan lehet megszerezni az SCC tanúsítványt Magyarországon?

A holland, német és osztrák ágazati bizottságok kölcsönösen elismerik egymás tanúsítványait, így Tanúsító helyünk, a TAM CERT Magyarország Kft. megbízásával nemzetközileg elismert TÜV Austria tanúsítványokat szerezhetnek Magyarországon.

Szakmai kapcsolat:

Kiss Tibor

Cégvezető
TÜV AUSTRIA Partner
magyarországi tanúsítóhely vezető
E: kiss.tibor@tamcert.hu
T: +36 30 515 0840

Dr. Mudri Katalin
Rendszertanúsítási üzletág vezető
TAM CERT RTH vezető
E: dr.mudri.katalin@tamcert.hu
T: +36 30 212 3305