TAM CERT Magyarország Vizsgáló és Tanúsító Kft.

SCC Személytanúsítás

Operatívan tevékenykedő vezetők és munkatársak számára

Felkészítés célja:
Az SCC egy tanúsító eljárás, amely a lényeges baleset-, egészség-, környezet- és tűzvédelmi tényezők figyelembevételével biztonsági irányítási rendszerek és személyek tanúsítására szolgál.

Az SCC követelmények teljesítésének céljai az egészség megőrzése, a biztonság megteremtése, a környezet védelme és az ergonómiai elvek érvényesítése.

​Felkészítés témakörei:

A –  Jogszabályi rendelkezések
B  –  Üzemi szervezet
C  – Balesetek okai, balesetek megelőzése és bejelentése
D –  Veszély- és Kockázatértékelés
E  –  Biztonsági szempontból megfelelő magatartás
F  –  Munkahelyekre és tevékenységekre vonatkozó előírások
G  –  Vészhelyzeti intézkedések
H  –  Veszélyes anyagok
I   –  Tűz- és robbanásveszély
J  –  Munkaeszközök
K  –  Munkaeljárások
L  –  Elektromosság és sugárzás
M  – Egyéni védőeszközök
N –  Munkahely elrendezése

A felkészítés típusa: intenzív áttekintő

A vizsgáztatás (felkészítés és tesztvizsga) időtartama: 1 nap

A számonkérés formája: Írásbeli teszt (70 vagy 40 kérdés, vizsgaszinttől függően)

A vizsga szintjei: ​A18 doc. alapján operatív tevékenységet végző munkatársak
A17 doc. alapján operatív vezetők

A vizsga formailag és tartalmilag kötött a TUV Ausztria tanúsító szervezet által, amelynek a TAM CERT Magyarország Kft. együttműködő partnere, kihelyezett auditáló helye.

A tanúsítvány érvényessége: 5 év

Vizsgadíj:
Operatív vezetők számára A17 szerinti vizsga vagy operatív munkatársak részére A18 szerinti vizsga. – 52.000 Ft/fő + ÁFA

  1. 10 fő feletti létszám esetén a felkészítést, vizsgáztatást a kért helyszínen is le tudjuk bonyolítani egy napon belül. Nagyobb létszám esetén kedvezményt adunk: ( 20 fő fölött 10%, 40 fő fölött 20% ).
  2. Fenti ár nem tartalmazza a munkabiztonsági kiskönyvek árát, amennyiben nincsenek a munkatársaknak, akkor 3.000,-Ft/fő +ÁFA áron tudunk biztosítani.
  3. Sikeres vizsga esetén a TÜV AUSTRIA CERT GmbH bécsi központja kiállítja az 5 évig érvényes, nemzetközileg elfogadott Oklevelet, majd 2 napon belül postázza. Cégünk SCC tanúsításkor a TÜV AUSTRIA kihelyezett tanúsítóhelyeként működik.

Szükség esetén igazolást adunk ki a sikeres vizsgáról, ill. 3-4 napon belül e-mail-ben megküldjük a színes fénymásolatot pdf-formátumban

 

Kapcsolat:
Mányoki László
SCC Személytanúsítás Szakterületvezető
E-mail: manyoki.laszlo@tamcert.hu
Tel.: (+36-30) 373-8576

 

Általános információ:
Nyílt képzéseink helyszíne:

1145 Budapest Róna u. 120-122.


Tanfolyam kezdési időpontja: minden szerda 9:00 óra

Jelentkezési lap