TAM CERT Magyarország Vizsgáló és Tanúsító Kft.

Robbanásveszélyes térben történő munkavégzés

A képzés célja:

A 3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsm együttes rendelet, a 9/2015 (III.25) BM rendelet, a 21/2010. (V.14.) NFGM rendelet és az MSZ EN 60079-14, -17 és -19 szabványok előírásaira alapozva négy tudásszintet határozhatunk meg a robbanásveszélyes térben történő munkavégzés feltételeként.

  1. Egyéb munkavégzés robbanásveszélyes térben (pl. betonozás). Szükséges képzés: munkáltatói oktatás robbanásvédelmi dokumentáció alapján.
  2. Robbanásbiztos berendezések karbantartása (csak karbantartásra jogosít). Szükséges képzés: Robbanásbiztos berendezések karbantartói és üzembe helyezői szaktanfolyam. (TAM CERT Kft.)
  3. Robbanásbiztos berendezések szerelése, javítása, kezelése, részletes felülvizsgálat és felülvizsgálati dokumentáció készítése. Szükséges képzés: 52 522 03 Robbanásbiztos berendezés kezelője OKJ.
  4. Robbanásbiztos berendezések tervezése, karbantartóinak és javítóinak műszaki vezetése. Szükséges képzés: Robbanásbiztos műszaki vezetői szaktanfolyam. (TAM CERT Kft.)

+1 Robbanásbiztonság-technikai ismeretfelújító képzés (MSZ EN 60079-14, -17 és -19) előírásai alapján 5, illetve javítóműhelyek esetében 3 évenként. (TAM CERT Kft.)

 

Képzési tartalom:​

Robbanásbiztonság-technikai alapismeretek képzés

A 2 napos képzésen résztvevő átfogó képet kap a villamos és nem villamos robbanásbiztonság-technika alapfogalmairól, hatályos jogszabályi előírásairól. A résztvevő képessé válik a robbanásveszély szempontjából fontos pontok megítélésére, azok értékelésére, a képzést követően átfogó képet tud alkotni a robbanásbiztos kialakítás általános színvonaláról, s annak megfelelő szinten való fenntartásáról. A képzés tartalmazza az Alapismereteket, jogszabályi és szabványossági követelményeket, fogalom meghatározásokat és a zónabesorolás alapelveit, elsősorban robbanásveszélyes technológiát üzemeltetők számára.

Robbanásbiztonság-technikai ismeretfelújító képzés

A 2 napos képzésen résztvevő már rendelkezik a 21/2010 NFGM rendelet szerinti kompetenciákkal (kezelő, karbantartó, vezető, tervező) és rendelkezik a célirányos szakmai végzettséggel (villamos, műszerész, gépész). A résztvevő a képzéssel teljesíti az ATEX Direktíva vonatkozó szabványkörében megfogalmazott 5 évenként szükséges képzési igényt, a képzést követően naprakész információkkal rendelkezik a robbanásbiztonság-technika aktuális követelményeivel kapcsolatban. A képzés célcsoportja a robbanásbiztos berendezések kezelői, szerelői és karbantartói, műszaki vezetői, akik rendelkeznek korábban megszerzett robbanásbiztonság-technikai képesítéssel.

A Képzés típusa: 

Gyakorlatorientált, intenzív képzés, előadások, esettanulmányok

A tanfolyamhoz való csatlakozás feltételei: középfokú végzettség (érettségi bizonyítvány)

A tanfolyam időtartama: 2 nap

A tanfolyam díja:
Képzési díj: 40.000,-HUF+áfa
Vizsgadíj: 20.000,-HUF+ÁFA

Számonkérés formája: 2. nap végén feleletválasztós teszt
A képzés akkor tekinthető sikeresnek, ha a hallgató a tesztet min. 70%-an teljesítik.

Részvételi igazolás: A TAM CERT Magyarország Kft. által kiállított részvételi igazolás arról, hogy a jelentkező a tanfolyamon részt vett, és tudásáról eredményes vizsgát tett.

SZAKMAI KAPCSOLAT
Kuris Zsuzsanna
Akadémia és marketing vezető
e-mail: kuris.zsuzsanna@tamcert.hu
tel.:+36 30 736 3920

Általános információ:
Nyílt képzéseink helyszíne:
1134 Budapest, Váci út 49. 6. emelet
Tanfolyam kezdési időpontja: 9:00 óra
 

A TAM CERT a nemzetközi TÜV AUSTRIA Csoport magyarországi partnere: