Robbanásveszélyes térben történő munkavégzés

A 3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsm együttes rendelet, a 9/2015 (III.25) BM rendelet, a 21/2010. (V.14.) NFGM rendelet és az MSZ EN 60079-14, -17 és -19 szabványok előírásaira alapozva négy tudásszintet határozhatunk meg a robbanásveszélyes térben történő munkavégzés feltételeként.

  1. Egyéb munkavégzés robbanásveszélyes térben (pl. betonozás). Szükséges képzés: munkáltatói oktatás robbanásvédelmi dokumentáció alapján.
     

  2. Robbanásbiztos berendezések karbantartása (csak karbantartásra jogosít). Szükséges képzés: Robbanásbiztos berendezések karbantartói és üzembe helyezői szaktanfolyam. (TAM CERT Kft.)
     

  3. Robbanásbiztos berendezések szerelése, javítása, kezelése, részletes felülvizsgálat és felülvizsgálati dokumentáció készítése. Szükséges képzés: 52 522 03 Robbanásbiztos berendezés kezelője OKJ.
     

  4. Robbanásbiztos berendezések tervezése, karbantartóinak és javítóinak műszaki vezetése. Szükséges képzés: Robbanásbiztos műszaki vezetői szaktanfolyam. (TAM CERT Kft.)

 

+1 Robbanásbiztonság-technikai ismeretfelújító képzés (MSZ EN 60079-14, -17 és -19) előírásai alapján 5, illetve javítóműhelyek esetében 3 évenként. (TAM CERT Kft.)

Az általunk kínált tanfolyamok:

Robbanásbiztonság-technikai alapismeretek képzés
 

A 2 napos képzésen résztvevő átfogó képet kap a villamos és nem villamos robbanásbiztonság-technika alapfogalmairól, hatályos jogszabályi előírásairól. A résztvevő képessé válik a robbanásveszély szempontjából fontos pontok megítélésére, azok értékelésére, a képzést követően átfogó képet tud alkotni a robbanásbiztos kialakítás általános színvonaláról, s annak megfelelő szinten való fenntartásáról. A képzés tartalmazza az Alapismereteket, jogszabályi és szabványossági követelményeket, fogalom meghatározásokat és a zónabesorolás alapelveit, elsősorban robbanásveszélyes technológiát üzemeltetők számára.

Robbanásbiztonság-technikai ismeretfelújító képzés

A 2 napos képzésen résztvevő már rendelkezik a 21/2010 NFGM rendelet szerinti kompetenciákkal (kezelő, karbantartó, vezető, tervező) és rendelkezik a célirányos szakmai végzettséggel (villamos, műszerész, gépész). A résztvevő a képzéssel teljesíti az ATEX Direktíva vonatkozó szabványkörében megfogalmazott 5 évenként szükséges képzési igényt, a képzést követően naprakész információkkal rendelkezik a robbanásbiztonság-technika aktuális követelményeivel kapcsolatban. A képzés célcsoportja a robbanásbiztos berendezések kezelői, szerelői és karbantartói, műszaki vezetői, akik rendelkeznek korábban megszerzett robbanásbiztonság-technikai képesítéssel.

Képzés típusa: 

Gyakorlatorientált, intenzív képzés, előadások, esettanulmányok


Vizsga: 

2. nap végén feleletválasztós teszt

A képzés akkor tekinthető sikeresnek, ha a hallgató a tesztet min. 70%-an teljesítik.


A képzéshez való csatlakozás feltétele: 

Középfokú végzettség (érettségi bizonyítvány)

Képzési díj:    40.000,-HUF+áfa/fő

Vizsgadíj:       20.000,-HUF+áfa/fő

 

 

Kapcsolat:

Kuris Zsuzsa

Akadémia és marketing vezető

mobil: +36 30 7363920

e-mail: kuris.zsuzsanna@tamcert.hu

A TAM CERT a nemzetközi TÜV AUSTRIA Csoport magyarországi partnere:

© 2017 by TAM CERT Magyarország Kft