TAM CERT Magyarország Vizsgáló és Tanúsító Kft.

Modern mérnöki eszköztár I. modul:

Rizikó management/Kockázatmenedzsment

Képzés célja:

A tréningen ismertetett módszertani eszközökkel azonosíthatóvá és kontrollálhatóvá tehetők a potenciálisan bekövetkező problémák, illetve lehetőségek egy projekt során.

A megfelelő intézkedések definiálásával és végrehajtásának nyomon követesével minimalizálhatjuk egy probléma bekövetkezési valószínűségét vagy maximalizálhatjuk egy lehetőség kiaknázásának valószínűségét.

Tematika:

Első nap (elméleti alapozó gyakorlati példákkal):

1.) Kockázat management tervezés a projektben

 • projekt indító megbeszélés, rizikó management működtetése a projektben
 • időmenedzsment

2.) Rizikók azonosítása (+gyakorlati példa)

 • követelmények ellenőrzése
 • változások azonosítása és azok hatásainak elemzése egy korábbi elkészült projekthez képest (Fókusz mátrix hatásvizsgálat)
 • szállítási időpontok és technikai tartalomhoz tartozó rizikók azonosítása
 • SWOT analízis
 • FMEA

3.) Rizikók számszerűsítése (+gyakorlati példa)

 • A potenciális probléma súlyosságának számszerűsítése
 • A potenciálisan probléma bekövetkezési valószínűsége
 • A rizikó sürgősségének definiálása
 • Rizikók listázása illetve diagramon való ábrázolása

4.) Priorizálás (+gyakorlati példa)

 • Rizikók rangsorolása súlyosság; bekövetkezési valószínűség és sürgőség alapján

5.) Stratégiák kidolgozása a rizikók kezelésére (+gyakorlati példa)

 • rizikók: elkerülés; áthárítás; csökkentés; megelőzés, elfogadás
 • lehetőségek: hasznosítás; fokozás; megosztás; elfogadás
 • tartalék kockázatkezelés stratégia (B;C, tervek)

6.) Intézkedések definiálása (+gyakorlati példa)

 • megvalósítható akciók definiálása
 • Rizikó indikátorok definiálása és ellenőrzés alatt tartása
 • Második nap: (gyakorlatorientált rész)

7.) Idő és költség terv ellenőrzése a meghatározott intézkedések tükrében (intézkedések betervezése a projekt időtervbe; költségvonzatok bemutatása: rizikó elhárításának költsége v.s. potenciálisan bekövetkező probléma költsége

8.) Intézkedések indítása, felügyelete

 • (egyszerű eszköz bemutatása a rizikók és vonatkozó intézkedések naprakészen tartásához gyakorlati példa mentén)

9.) A rizikók és intézkedések kommunikálása vevőknek illetve managementnek; projekt szponzornak

 • Áttekinthető lepke diagram; táblázatos forma a priorizált rizikókkal
 • Döntések előkészítése a feltárt rizikók segítségével
 • A rizikók elleni intézkedések ráfordításai idő-költség szempontból összehasonlítva a potenciálisan bekövetkező probléma kiküszöbölésének idő és költség hatásai

10.) PMBOK és ISO 31000:2018 és ISO 31010:2009 vonatkozó részeinek áttekintése és összefoglalása

11.) Gyakorlati példák: (flip chart feladat, résztvevők csoportokra bontva, az egyes részfeladatok után egyvalaki prezentálja a csapat eredményét)

Képzés típusa:

Gyakorlatorientált intenzív képzés

Vizsga:

2. nap végén feleletválasztós teszt és az otthonra kapott feladat bemutatása

A képzés akkor tekinthető sikeresnek, ha a hallgató a tesztet min. 70%-an

Tanúsítvány:

TAM CERT Magyarország Kft. által kiadott Kockázatmenedzsment igazolás

Képzéshez való csatlakozás feltétele:

Középfokú végzettség (érettségi bizonyítvány)

Képzési díj:
75.000,-HUF+áfa/fő

Vizsga- és tanúsítvány díja:

20.000,-HUF+áfa/fő

 

SZAKMAI KAPCSOLAT
Kuris Zsuzsanna
Akadémia és marketing vezető
e-mail: kuris.zsuzsanna@tamcert.hu
tel.:+36 30 736 3920

Általános információ:
Nyílt képzéseink helyszíne:
1134 Budapest, Váci út 49. 6. emelet
Tanfolyam kezdési időpontja: 9:00 óra

 

A TAM CERT a nemzetközi TÜV AUSTRIA Csoport magyarországi partnere: