TAM CERT Magyarország Vizsgáló és Tanúsító Kft.

MSZ ISO 27001:2022 Információbiztonsági vezető auditor

Cél:

Az ISO/IEC 27001:2022 információbiztonság menedzsment rendszer szabvány jelenti a tanfolyam alapját. Ez a rendszer segíti a szervezeteket az információ- és adatvédelmi céljaik megvalósításában, követelményeket tartalmaz az információbiztonsági kockázatoknak a szervezet igényeihez igazodó felmérésére, annak kezelésére. A tanfolyamot sikeresen elvégzők képesek lesznek az ISO 27001:2022 szerinti információ biztonsági rendszer kidolgozására, bevezetésére, működtetésére.

Tematika:

 • Az információbiztonság alapfogalmai.
 • A ISO/IEC 27001 szabvány felépítése, ismertetése
 • Az ISO/IEC 27001:2022 szabvány követelményei
  – Információbiztonsági irányelvek
  – Az információbiztonság szervezete
  – Az emberi erőforrások biztonsága
  – Vagyonelemek kezelése
  – Hozzáférés-felügyelet
  – Titkosítás
  – Fizikai és környezeti biztonság
  – Az üzemelés biztonsága
  – A kommunikáció biztonsága
  – Rendszerek beszerzése, fejlesztése és karbantartása
  – Szállítói kapcsolatok
  – Az információbiztonsági incidensek kezelése
  – A működésfolytonosság biztosításának információbiztonsági vonatkozásai
  – Megfelelés
 • COBIT ajánlásainak értelmezése
 • PDCA modell, a szabvány tartalma, Információ Biztonság Menedzsment Rendszer meghatározása, menedzselése, az ISMS dokumentációs követelményei
 • Kockázatelemzés
 • A rendszer felépítése, bevezetése, szervezeti feltételek, folyamatok, a rendszer dokumentálása
 • Tanúsító szervezet elvárásai
 • Audit előkészítése, végrehajtása, dokumentálása
 • A szervezet menedzsmentjének felelőssége, menedzsment szintű ellenőrzés, az ISMS továbbfejlesztése
 • Vezetői ismeretek
 • Gyakorlati példafeladatok

Képzés típusa:

Gyakorlatorientált, intenzív képzés

Vizsga:

3. nap végén feleletválasztós teszt azoknak, akik belső auditori képesítést szereznek

5. nap vizsgáznak a vezető auditori végzettséget igénylők

A képzés akkor tekinthető sikeresnek, ha a hallgató a tesztet min. 70%-an teljesíti.

Belső auditor képzés díja:

Képzési díj: 100.000,-HUF+áfa/fő

Vizsgadíj: 20.000,-HUF+áfa/fő

Vezető auditor képzés díja:

Képzési díj: 125.000,-HUF+áfa/fő

Vizsgadíj: 25.000,-HUF+áfa/fő

Tanúsítvány:

TAM CERT Magyarország Kft. által kiadott ISO 27001:2013 Információbiztonsági belső auditor / ISO 27001:2013 Információbiztonsági vezető auditor

A képzéshez való csatlakozás feltétele:

Középfokú végzettség (érettségi bizonyítvány)

 

SZAKMAI KAPCSOLAT
Kuris Zsuzsanna
Akadémia és marketing vezető
e-mail: kuris.zsuzsanna@tamcert.hu
tel.:+36 30 736 3920

Általános információ:
Nyílt képzéseink helyszíne:
1134 Budapest, Váci út 49. 6. emelet
Tanfolyam kezdési időpontja: 9:00 óra

 

A TAM CERT a nemzetközi TÜV AUSTRIA Csoport magyarországi partnere: