MSZ ISO 27001:2014 Információbiztonsági belső auditor
MSZ ISO 27001:2014 Információbiztonsági vezető auditor

Cél:

Az ISO/IEC 27001:2013 információbiztonság menedzsment rendszer szabvány jelenti a tanfolyam alapját. Ez a rendszer segíti a szervezeteket az információ- és adatvédelmi céljaik megvalósításában, követelményeket tartalmaz az információbiztonsági kockázatoknak a szervezet igényeihez igazodó felmérésére, annak kezelésére. A tanfolyamot sikeresen elvégzők képesek lesznek az ISO 27001:2013 szerinti információ biztonsági rendszer kidolgozására, bevezetésére, működtetésére.

Tematika:

 • Az információbiztonság alapfogalmai.

 • A ISO/IEC 27001 szabvány felépítése, ismertetése

 • Az ISO/IEC 27001:2013 szabvány A) mellékletének követelményei
  - Információbiztonsági irányelvek
  - Az információbiztonság szervezete
  - Az emberi erőforrások biztonsága
  - Vagyonelemek kezelése
  - Hozzáférés-felügyelet
  - Titkosítás
  - Fizikai és környezeti biztonság
  - Az üzemelés biztonsága
  - A kommunikáció biztonsága
  - Rendszerek beszerzése, fejlesztése és karbantartása
  - Szállítói kapcsolatok
  - Az információbiztonsági incidensek kezelése
  - A működésfolytonosság biztosításának információbiztonsági vonatkozásai
  - Megfelelés

 • COBIT ajánlásainak értelmezése

 • PDCA modell, a szabvány tartalma, Információ Biztonság Menedzsment Rendszer meghatározása, menedzselése, az ISMS dokumentációs követelményei

 • Kockázatelemzés

 • A rendszer felépítése, bevezetése, szervezeti feltételek, folyamatok, a rendszer dokumentálása

 • Tanúsító szervezet elvárásai

 • Audit előkészítése, végrehajtása, dokumentálása

 • A szervezet menedzsmentjének felelőssége, menedzsment szintű ellenőrzés, az ISMS továbbfejlesztése

 • Vezetői ismeretek

 • Gyakorlati példafeladatok

Képzés típusa: 

Gyakorlatorientált, intenzív képzés


Vizsga: 

3. nap végén feleletválasztós teszt azoknak, akik belső auditori képesítést szereznek

5. nap vizsgáznak a vezető auditori végzettséget igénylők

A képzés akkor tekinthető sikeresnek, ha a hallgató a tesztet min. 70%-an teljesíti.


Belső auditor képzés díja:

Képzési díj:     60.000,-HUF+áfa/fő

Vizsgadíj:        20.000,-HUF+áfa/fő

 

Vezető auditor képzés díja:

Képzési díj:     100.000,-HUF+áfa/fő

Vizsgadíj:          20.000,-HUF+áfa/fő
 

Tanúsítvány:

TAM CERT Magyarország Kft. által kiadott ISO 27001:2013 Információbiztonsági belső auditor / ISO 27001:2013 Információbiztonsági vezető auditor


A képzéshez való csatlakozás feltétele: 

Középfokú végzettség (érettségi bizonyítvány)

 

Kapcsolat:

Kuris Zsuzsa

Akadémia és marketing vezető

mobil: +36 30 7363920

e-mail: kuris.zsuzsanna@tamcert.hu

A TAM CERT a nemzetközi TÜV AUSTRIA Csoport magyarországi partnere:

© 2017 by TAM CERT Magyarország Kft