Sugárvédelmi – Bővített fokozatú képzés, továbbképzés
(Hatósági képzés)
(a 487/2015.(XII. 30. Korm. rendelet alapján)
 Engedélyszám: SVR-HA3202
 
 
A képzés célja: az atomenergia alkalmazási körébe tartozó tevékenységet csak megfelelő fokozatú sugárvédelmi képzettséggel és a tevékenységnek gyakorlásához szükséges, jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel rendelkező személy végezhet.
 
Bővített fokozatú sugárvédelmi képzettséggel kell rendelkezniük akik,
 
 1. az ionizáló sugárzást alkalmazó ipari-, orvosi radiológia munkaterületen sugárforrással dolgoznak, a sugárforrást önállóan kezelik, illetőleg ilyen munkakört felügyelnek,
 2. a veszélyhelyzeti munkavállalók azon csoportjába tartoznak, akik veszélyhelyzeti sugárzási helyzet értékelésében működnek közre.
 
BŐVÍTETT FOKOZATÚ KÉPZÉS
 
Képzési tartalom:
 
 • Sugárfizikai és dozimetriai ismeretek
 • Sugárbiológiai ismeretek
 • Általános sugárvédelmi ismeretek, dóziskorlátok
 • Nukleáris védettségi ismeretek
 • Választott irányú sugárvédelmi ismeretek
 • Gyakorlati méréstechnika
 • Konzultáció
 
Jelentkezés feltétele: középfokú végzettség
A tanfolyam időpontja: 
 • június 12-13-14
A tanfolyam időtartama: 3 munkanap (20 óra)
 
 
BŐVÍTETT FOKOZATÚ TOVÁBBKÉPZŐ
 
Képzési tartalom:
 
 • Sugárfizikai és dozimetriai ismeretek
 • Sugárbiológiai ismeretek
 • Általános sugárvédelmi ismeretek, dóziskorlátok, jogszabályi háttér, balesetelhárítás
 • Nukleáris védettségi ismeretek
 • Szakirányú speciális irányú sugárvédelmi ismeretek (egészségügy, ipar, kutatás, nukleáris, állatorvosi)
 • Gyakorlat
 • Konzultáció
 
Jelentkezés feltétele: középfokú végzettség
A tanfolyam tervezett időpontja: szervezés alatt
A tanfolyam tervezett időtartama: 2 munkanap (15 óra)
 
Számonkérés formája:
A képzés írásbeli és szóbeli vizsgával zárul.
A vizsgabizottság elnökét a sugárvédelmi szakértők közül az OAH jelöli ki.
 
 
Bizonyítvány: Az eredményes vizsgát követően bizonyítvány kerül kiállításra, mely a vizsga letételétől számított 5 évig hatályos. A hatály lejárata előtt gondoskodni kell a végzettség megújításáról. 

 

SZAKMAI KAPCSOLAT

 

Kuris Zsuzsanna

e-mail: kuris.zsuzsanna@tamcert.hu

tel.: +36 30 736 3920

© 2017 by TAM CERT Magyarország Kft