TAM CERT Magyarország Vizsgáló és Tanúsító Kft.

Műszaki felügyelet

„Citius Altius Fortius” – Gyorsabban Magasabbra Erősebben!

Coubertin báró sportra vonatkozó gondolatai teljes mértékben érvényesek a gazdasági életben törekvő emberre és vállalkozására is.

A technológiai konvergencia és az egyre összetettebb termelési folyamatok, valamint az ezzel járó egyre emelkedő befektetési érték találkozik a hatóságok, finanszírozók és a környező közösségek kockázatkezelésre vonatkozó igényével.

E metszéspontban jelenik meg a műszaki felügyelet fogalma, amely mind a beruházók kivitelezők és szállítók, mind pedig a további érdekeltek (stake holder) számára objektívvé teszi a zajló folyamatok megítélését. Ez felelősséggel járó funkció, amelyhez számos felkészültségi elemmel kell rendelkeznie a TAM CERT Magyarország Vizsgáló és Tanúsító Kft-nek is, mikor műszaki felügyeletet gyakorol.

A nagyberuházások során – akár olaj- és gázipari, energetikai, vegyipari, gépgyártói, autóipari – a projektorientált kivitelezés és szerelés jellemző. Ezeken az összetett vállalkozásokon nagy- számú beszállító van jelen, akiknek időre és egyszerre kell teljesíteniük, az előírt budget keretein belül maradva. Nyilvánvaló értékbiztosítást és befektetésvédelmet jelent a projektek minőségbiztosítása és független felügyelete, benne a projekt menedzsment logika elemeivel és a releváns előírások, direktívák és mérnöki normáknak történő megfeleltetéssel és a kockázatok felderítésével, elhárításával.

Bejelentett szervezetként a PED, SPV és CPR területeken európai szintéren elfogadott kompetenciával rendelkezünk, hazai akkreditációink és kijelöltségeink mellett.

Világos feladat egy TAM CERT NoBo szakértő számára, hogy az egyre drágább beruházások megtérülése és gazdaságossága éppolyan fontos, mint a veszélyes és kritikus termelési és konverziós folyamatok kockázatának megítélése és kézbentartása. Ezen területen szerzett tapasztalatainkat is hasznosítjuk azokon a műszaki felügyeleti munkákon, ahol kijelöltségeink alapján tevékenységet nem végzünk.

Bízza ránk projektjeinek független műszaki felügyeletét, a mi felelősségvállalásunk azonnal és biztosan térül meg Ügyfeleink számára!

Szakmai kapcsolat:

Farkas Imre
E: farkas.imre@tamcert.hu
T: +36 30 332 6192

Karászi Zoltán
E: karaszi.zoltan@tamcert.hu
T: +36 30 356 1440