ISO 45001
Modern munkabiztonság és egészségvédelem

A szervezetek egyik legértékesebb és egyre meghatározóbb tőkéje a technikailag jól képzett, egészséges és motivált alkalmazott.

A 2018. márciusában közzétett ISO 45001 (A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere) nemzetközi szabványt azért fejlesztették ki, hogy a cégek fenntartható módon biztosítsák a munkavállalók hosszú távú fizikai és mentális egészségét, fizikai épségét és aktívan támogassák őket ezek elérésében, betartva ezeket az önmagában nyilvánvaló követelményeket

A szabvány a modern munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági menedzsment rendszer követelményeit írja le és megfelelő útmutatást nyújt bármely méretű vállalat esetében - a kisebb szervezetektől a nemzetközi vállalatokig - a megvalósításhoz. Az ISO 45001:2018 nemzetközi szabvány a korábbi BS OHSAS 18001 szabvány, valamint a hazai MSZ 28001 helyébe lép.
 

Az új munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer általános célja a munkahelyi balesetek, a sérülések és a munkahelyi megbetegedések kockázatának csökkentése a mindennapok munkavégzésében.

ISO 45001 magas szintű struktúrával

Az ISO 45001 megvalósítja az új "High Level Structure" (HLS) struktúrát, amely közös keretrendszert biztosít más irányítási rendszerekkel, főként az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványokkal. A menedzsmentrendszer-szabványok szerkezeti felépítésének harmonizálásával a magas szintű struktúra jelentős javulásokat eredményez, egyszerűsíti az integrált irányítási rendszerek kiépítését és alkalmazását is. Természetesen, ez vonatkozik a munkahelyi biztonsági és egészségügyi irányítási rendszer meglévő irányítási rendszerekbe történő integrálására is.

Az ISO 45001 megvalósítja az új "High Level Structure" (HLS) struktúrát, amely közös keretrendszert biztosít más irányítási rendszerekkel, főként az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványokkal. A menedzsmentrendszer-szabványok szerkezeti felépítésének harmonizálásával a magas szintű struktúra jelentős javulásokat eredményez, egyszerűsíti az integrált irányítási rendszerek kiépítését és alkalmazását is. Természetesen, ez vonatkozik a munkahelyi biztonsági és egészségügyi irányítási rendszer meglévő irányítási rendszerekbe történő integrálására is.

  • Az OHSAS 18001-hez hasonlóan az ISO 45001 szabvány alapja is a „Plan-Do-Check-Act modell” (PDCA), de már egy jóval a magasabb struktúrában.Ez lényeges változásokat eredményez, amelyek alapvetően megegyeznek a már 2015-től alkalmazott ISO 9001 és ISO 14001 szabványokkal, ahol pl. nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a szervezet kontextusának.

  • Az OHSAS 18001/MSZ 28001-ről az ISO 45001-re való áttérés a folyamatorientáció kiterjesztése mellett további  fejlődést jelent a modern irányítási rendszerek és az új technológiák követelményeinek egymáshoz közelítése.

  • Ezen túlmenően a munkahelyi egészségvédelem és biztonság vonatkozásában az új szabvány mind a külső (pl.

  • Vállalkozók, partnerek, beszállítók), mind a belső tényezőket (például a munkaidő-elrendezéseket és a működési feltételeket) figyelembe veszi, valamint kiemeli a felső vezetés alapvető felelősségét és növeli a vezetők tudatosságát.

Fontos változások az OHSAS 18001-el szemben

  • További új szemléletet tükröz, hogy az ISO 45001 minden olyan személyre vonatkozik, akinek a munkája a vállalat felelőssége alá tartozik, mint például az alvállalkozók vagy a szerződéses alkalmazottak.

  • Egy másik új szabvány-elvárás a kockázatok azonosításán és értékelésén túlmenően a munkahelyi egészség és biztonság lehetőségeinek feltárása, támogatása, azok megvalósítása.

  • Az ISO 45001-ben hangsúlyosabb a balesetek és a kvázi balesetek okainak szisztematikus elemzése; valamint a vészhelyzetre felkészülés, a veszélyelhárítás kötelezettsége, beleértve az elsősegélyt is.

Könnyebb átállás

Az ISO 45001 szabvánnyal új szabványt hoztak létre, melynek alapját a BS OHSAS 18001 képezi. Azon vállalatok, amelyek az OHSAS 18001 szabványnak megfelelően már működtetnek munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszert, azok az ISO 45001 szabványra is zökkenőmentesen át tudnak térni.

Az ISO 45001 alkalmazása a vállalatok számára a munkahelyi egészségvédelem és biztonság modern megközelítését és a munkavállalók fizikai és mentális egészségének és teljesítményének hosszútávú fenntartását célzó új lehetőség, mely a dolgozók motivációját is tartósan növelheti.

A sikeres váltás legfontosabb pontjai:

  • Az ISO 45001 szerinti tanúsítások a szabvány közzétételének napjától kezdve végezhetők.

  • Az átmeneti időszak időtartama alatt a meglévő tanúsítványok fenntartása még felügyeleti audittal lehetséges. A tanúsítványok azonban a hároméves átmeneti időszak végéig (2021.03.11.) érvényesek, ezért az említett időpontig az új ISO 45001 szabványra át kell állni.

  • Az ISO 45001 szabványra való átállás bármely típusú audit során (megújító vagy felügyeleti) elvégezhető, amely azonban várhatóan időigényesebb.

Az ISO 45001 tanúsítvány előnyei

Biztonságos munkahely biztosítása vagy javítása a munkavállalók és mások számára, akik a vállalat felelősségi körébe tartoznak.

Nemzeti és nemzetközi versenyelőnyök az ISO 45001 tanúsítvány megszerzésével.

Az ISO 45001 menedzsment rendszer folyamatos javítása és a racionalizálási potenciál kimutatása a PDCA modell segítségével

A lehetséges veszélyek időbeni azonosítása, a kockázatok jobb kiszámíthatósága, kezelése, ezáltal a jogbiztonság javítása.

A vállalat teljesítményének növelése a hatékonyabb munkahelyi egészségvédelemmel, biztonsággal, valamint motiváltabb dolgozók aktív részvételével.

ISO 45001 belső auditor képzésről IDE kattintva tud tájékozódni

Kapcsolat:

Dr. Mudri Katalin

Rendszertanúsítási üzletág vezető

TAM CERT RTH vezető

mobil: +36 30 2123305

e-mail: dr.mudri.katalin@tamcert.hu

Oktatással kapcsolatban kontakt:

Kuris Zsuzsa

Akadémia és marketing vezető

mobil: +36 30 7363920

e-mail: kuris.zsuzsanna@tamcert.hu

© 2017 by TAM CERT Magyarország Kft