TAM CERT Magyarország Vizsgáló és Tanúsító Kft.

FONTOS változás a jogszabályi környezetben – 2018. szeptember 16. nappal hatályát vesztette a 3/1998. (I. 12.) IKIM rendelet – az egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságának igazolásáról

2018.09.17.

A mai naptól a hegesztett szerkezet gyártásánál, helyszíni szerelésénél, átalakításánál vagy javításánál ömlesztőhegesztést végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságának igazolása nem végezhető a korábbi 3/1998 (I.12.) IKIM rendelet szerinti alkalmasság igazoló jogosultság alapján!

Az egyes megfelelőségértékelő szervezetek, a korábban megszerzett 3/1998 (I.12.) IKIM rendelet szerinti alkalmasság igazoló kijelölések jogvesztő hatálya miatt már nem végezhetik a fenti alkalmasság igazoló tevékenységüket.

A TAM CERT Magyarország Kft. megerősítette korábbi jogosultságát, így 2018. szeptember hó 12. naptól a hatályos kijelölés alapján szervezetünk jogosult a 8/2018. (VIII. 17.) ITM rendelet az ömlesztőhegesztés végzésének feltételeiről szóló jogszabályi feltételekben rögzített alkalmasság igazolására, mint a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés e) pontja szerint kijelölt szervezet!

FONTOS változás a jogszabályi környezetben, hogy a 8/2018. (VIII. 17.) ITM rendelet 8 §. b) pontja értelmében, ha egy gazdálkodó szervezet a Hatóság által kijelölt tanúsító szervezet (mint a TAM CERT Magyarország Vizsgáló és Tanúsító Kft.) érvényes tanúsítványa nélkül folytat ömlesztőhegesztési tevékenységet, akkor a Hatóság az ömlesztőhegesztési tevékenység végzését megtiltja!