TAM CERT Magyarország Vizsgáló és Tanúsító Kft.

Miért van szükség erre a tevékenységre?

Az értékesítési láncba bekapcsolódó valamennyi gazdasági szereplőnek meg kell hoznia a megfelelő intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy csak olyan építési terméket forgalmazzon, amely megfelel a rendelet követelményeinek, és amelyek biztosítják az építési termékek teljesítményét és az építményekre vonatkozó alapvető követelményeknek való megfelelést.

Szabályzási háttér:

Építménybe építési terméket csak az építményekre vonatkozó alapvető követelmények teljesülése mellett szabad betervezni, illetve beépíteni. Az építési termék a beépítésre akkor alkalmas, ha az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról szóló 305/2011/EU (CPR) rendeletben meghatározott gyártói teljesítménynyilatkozatban foglaltak megfelelnek az elvárt műszaki teljesítményeknek.

A CPR filozófiája szerint a megfelelőségigazolást felváltotta a teljesítménynyilatkozat. A teljesítmény értékére a szabványokban nincsenek követelmények, a szabvány csak meghatározza a teljesítményérték meghatározásának a módját. A CE jelölés a CPR szerint nem azt jelenti, hogy egy adott termék megfelel egy szabvány követelményeinek, hanem hogy a termék meghatározott teljesítménye állandó. A CPR szerint elegendő, ha a gyártó csak egy alapvető termékjellemzőre ad meg teljesítmény értéket, ezzel a gyártó elhelyezheti a CE jelölést a terméken.

Építési termékek teljesítményállandóságának értékelését és ellenőrzését az arra kijelölt szervezetek adhatnak ki. Vállalatunk Budapest Főváros Kormányhivatala által kijelölt és Brüsszelben NoBo 2102 szám alatt bejelentett megfelelőségértékelő szervezet.

Építési termékek teljesítménynyilatkozatával kapcsolatos kérdések esetén forduljon hozzánk bizalommal, további szakmai kérdésekben is készséggel állunk rendelkezésre!

Kapcsolat:
Dr. Gémes György András
Ipari Szolgáltatások Üzletág vezető
E: gemes.gyorgy@tamcert.hu
T: +36 30 496 6750

 

Kapcsolódó dokumentumok

Ajánlatkérő TC-ISZÜ-A001