Autószerelő szakemberek továbbképzése a villamos járművekhez

Kinek ajánljuk:

Azoknak az autószerviz-műhelyekben dolgozó szakembereknek, akik villamos szakképzettséggel nem rendelkeznek, vagy csak autóvillamossági (gyengeáramú) szakképzettséggel rendelkeznek és villamos vagy hibridjárműveken is végeznek szerelési, javítási vagy karbantartási munkákat.

Miért van e tanfolyamra szükség?

            Azért, mert a különböző hatályos jogszabályok, érvényes szabványok és munkavédelmi előírások megtiltják az erősáramú (energetikai) villamos szakképzettséggel nem rendelkező szakemberek tevékenységét erősáramú villamos járműrendszereken.

 

Mi a megoldás?

            A villamos berendezések üzemeltetéséről szóló MSZ 1585:2016 szabvány 4.2.101. szakasza szerint a szükséges kioktatási és erősáramú képzettségi fokozatok megszerzése, – ebben nyújt segítséget a TAM CERT Akadémia.

 

Miért van e tanfolyamra szükség?

            Azért, mert a különböző hatályos jogszabályok, érvényes szabványok és munkavédelmi előírások megtiltják az erősáramú (energetikai) villamos szakképzettséggel nem rendelkező szakemberek tevékenységét erősáramú villamos járműrendszereken.

 

Mi a képzés célja?

            ▪ A különböző autószerviz-műhelyekben dolgozó autószerelő szakemberek e tanfolyam által megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek a villamos járművekről, így   lehetővé tenni azt, hogy a különféle erősáramúnak tekintett villamos járműveken jogszerűen végezzék e fontos munkát.

            ▪ Megismertetni az autószerelő szakemberekkel az erősáramú rendszerek alapelveit, különösen az eddig szokatlan nagyteljesítményű egyenáramú áramkörök VESZÉLYEIT (zárlati jelenségek stb.).

            Megismertetni az autószerelő szakembereket az általános villamos biztonságtechnikával és az áramütéses balesetekkel kapcsolatban a mentésről és elsősegélynyújtásról.

            Részletesen megismertetni és kioktatni az autószerelő szakembereket a helyi üzemi körülményekről és azokról a berendezésekről, amelyekkel dolgoznak. Mit és hogyan szabad tenniük, mihez nyúlhatnak, mihez nem, egyedül végezhetik-e, rendkívüli eset bekövetkeztekor mi a teendő?

            A tanfolyam végén a szabvány által előírt „jogosító” vizsga eredményes letétele.

 További tudnivalók elérhetők itt:

 

  

Kapcsolat:

Kuris Zsuzsa

Akadémia és marketing vezető

mobil: +36 30 7363920

e-mail: kuris.zsuzsanna@tamcert.hu

A TAM CERT a nemzetközi TÜV AUSTRIA Csoport magyarországi partnere:

© 2017 by TAM CERT Magyarország Kft