TAM CERT Magyarország Vizsgáló és Tanúsító Kft.

Gyengeáramú szakemberek erősáramú továbbképzése

A TAM CERT Kft. ismeretfejlesztő, tudáskiegészítő, hiánypótló tanfolyamokat szervez és kínál a következő témakörben:

Gyengeáramú szakemberek erősáramú továbbképzése

Kinek ajánljuk?

Azoknak a gyengeáramú végzettségű (pl. információ átviteli, elektronikai műszerész és hasonló képzettségű) szakembereknek, akiknek a különböző korszerű erősáramú energetikai berendezéseken vagy azok közvetlen közelében kell munkát végezni, pl. e berendezésekbe beépített, azokat vezérlő elektronikus berendezések kezelését, karbantartását stb.

Miért van e tanfolyamra szükség?

Azért mert a különböző hatályos jogszabályok, érvényes szabványok és munkavédelmi előírások megtiltják a gyengeáramú végzettségű szakemberek tevékenységét erősáramú rendszereken.

Mi a megoldás?
A villamos berendezések üzemeltetéséről szóló MSZ 1585:2016 szabvány 4.2. Személyzet c. szakasza szerint: információátviteli (gyengeáramú) szakképzettségű olyan személyek – is végezhetnek a szakképzettségüknek megfelelő munkát ha – a munkájukkal kapcsolatos energetikai (erősáramú) villamos berendezések villamos veszélyeiről és az ezzel kapcsolatos magatartási szabályokról kioktatottak és tanfolyami vizsgát tettek.


Mi az oktatás célja?

 • Az ismertetett körülmények között dolgozó gyengeáramú végzettségű szakemberek számára e tanfolyam által lehetővé tenni azt, hogy a különféle erősáramú berendezéseken jogszerűen végezzék e fontos munkát.
 • Megismertetni a gyengeáramú szakemberekkel az erősáramú rendszerek alapelveit, különösen a VESZÉLYEIT (zárlati jelenségek stb.).
 • Megismertetni a gyengeáramú szakembereket az általános villamos biztonságtechnikával és az áramütéses balesetekkel kapcsolatban a mentésről és elsősegélynyújtásról.
 • Részletesen megismertetni és kioktatni a gyengeáramú szakembereket a helyi üzemi körülményekről és azokról a berendezésekről, amelyekkel dolgoznak. Mit és hogyan szabad tenniük, mihez nyúlhatnak, mihez nem, egyedül végezhetik-e, rendkívüli eset bekövetkeztekor mi a teendő?
 • A tanfolyam végén a szabvány által előírt „jogosító” vizsga eredményes letétele.

► További tudnivalók

A tanfolyam elvégzése és eredményes „jogosító” vizsga letétele után az információátviteli (gyengeáramú) képzettségű szakmunkás, technikus, mérnök, szaktanár dolgozhat erősáramú villamos szekrényben, a következő feltételekkel:

 • az eredményes „jogosító” vizsga alapján a bizonyítványban pontosan meg kell határozni, hogy ez a vizsga milyen berendezésen, milyen munkára jogosítja fel,
 • ha a szekrény, berendezés, készülék stb. névleges feszültsége nem haladja meg az 1000 V-ot,
 • önállóan, kizárólag csak azon a villamos berendezés gyengeáramú részein végezhet munkát, amelyekre a képesítése érvényes (pl. PC cserét, javítást, szoftver feltöltést stb.),
 • ha az illető dolgozó felelősséggel vállalja a munkát („saját magának kell eldöntenie”),
 • ez a feljogosítás csak az adott cégre és bizonyítványban meghatározott berendezésre házon belülre szól, más munkahelyekre nem érvényes!
 • be kell tartani az MSZ 1585:2016 szabvány rendszeres oktatásra vonatkozó 4.2.103. szakaszának előírásait is (4.2.103.1., 4.2.103.2. és 4.2.103.3.)!
 • Különleges eset lehet az, ha nem állandó telephelyen, nagyjából azonos körülmények között, hasonló berendezésekkel kell foglalkozni, hanem változatos helyszíneken, a legkülönbözőbb berendezésekkel, készülékekkel találkoznak a gyengeáramú szakemberek. Ez esetben fel kell mérni a várható variációkat a veszélyeikkel együtt, lehetőség szerint rendszerezni, és behatárolni a berendezés fajtákat és a kapcsolódó tevékenységeket!

A tanfolyam időtartama: az adott hely körülményeitől függően: (2), max. 3 nap

► Képzési tematika

1. Előzetes tájékozódás

A külső oktató cég oktatója a helyi szakember segítségével tájékozódik az erősáramú berendezésekről, azok kritikus részeiről, a beépített gyengeáramú készülékekről, azok hozzáférési lehetőségeiről, kezelési karbantartási igényeiről

2. A villamos biztonsággal kapcsolatos elektrotechnikai alapismeretek

Bevezetés – Elmélet és gyakorlat

 • A villamos biztonságról és a biztonsági kockázatról
 • A villamos hálózatok és berendezései biztonsága, zárlati jelenségek
 • Áramütés elleni védelem az MSZ HD 60364-4-41:2018 szabvány alapján
 • Áramütés elleni védelem az MSZ HD 60364-5-54:2012 szabvány alapján
 • Áramütés elleni védelem az MSZ EN 61140:2016 szabvány alapján
 • A villamos gépek biztonsága az MSZ EN 60204-1:2016 szabvány alapján
 • A villamos gépek biztonsága, csatlakozás, főkapcsoló, leválasztás, tiltó kapcsoló

3. Villamos berendezések üzemeltetése

Az MSZ 1585:2016 szabvány alapján. A szabvány villamos energetikai (erősáramú) villamos berendezések üzemeltetésére, illetve a villamos berendezésekkel, a villamos berendezéseken vagy azok közelében folyó minden munkavégzésre vonatkozik.

 • Bevezetés. Fogalmak
 • Alapelvek, személyzet, szervezés, kommunikáció, felszerelések
 • Üzemviteli eljárások: kapcsolás, mérés, ellenőrzés
 • Munkavégzés, feszültségmentes, leválasztás
 • Feszültség alatti és közeli munkavégzés
 • Karbantartási eljárások,
 • Műszaki mentés és elsősegélynyújtás
 • Oktatófilmek:
  • OMSZ újraélesztés
  • A defibrillátor használata
  • Áramütött stabil oldalfektetése

4. Vizsga

60 db feleletválasztásos (teszt)kérdés, a vizsgaminimum 70 % helyes válasz.

 • A vizsga az oktatás után azonnal, a képzési nap végén zajlik,
 • vagy kb. 1 héttel a képzést követően, a helyi igényeknek adottságoknak megfelelően.

A képzés áráról egyedi felmérés alapján adunk árajánlatot.
Kérem forduljon hozzánk bizalommal!
 

SZAKMAI KAPCSOLAT
Kuris Zsuzsanna
Akadémia és marketing vezető
e-mail: kuris.zsuzsanna@tamcert.hu
tel.:+36 30 736 3920

Általános információ:
Nyílt képzéseink helyszíne:
1134 Budapest, Váci út 49. 6. emelet
Tanfolyam kezdési időpontja: 9:00 óra

 

A TAM CERT a nemzetközi TÜV AUSTRIA Csoport magyarországi partnere: