Gyengeáramú szakemberek erősáramú továbbképzése

A TAM CERT Kft. ismeretfejlesztő, tudáskiegészítő, hiánypótló tanfolyamokat szervez és kínál a következő témakörben:

 

Gyengeáramú szakemberek erősáramú továbbképzése


Kinek ajánljuk?

          Azoknak a gyengeáramú végzettségű (pl. információ átviteli, elektronikai műszerész és hasonló képzettségű) szakembereknek, akiknek a különböző korszerű erősáramú energetikai berendezéseken vagy azok közvetlen közelében kell munkát végezni, pl. e berendezésekbe beépített, azokat vezérlő elektronikus berendezések kezelését, karbantartását stb.

 

Miért van e tanfolyamra szükség?

          Azért mert a különböző hatályos jogszabályok, érvényes szabványok és munkavédelmi előírások megtiltják a gyengeáramú végzettségű szakemberek tevékenységét erősáramú rendszereken.

 

Mi a megoldás?

          A villamos berendezések üzemeltetéséről szóló MSZ 1585:2016 szabvány 4.2. Személyzet c. szakasza szerint: információátviteli (gyengeáramú) szakképzettségű olyan személyek – is végezhetnek a szakképzettségüknek megfelelő munkát ha – a munkájukkal kapcsolatos energetikai (erősáramú) villamos berendezések villamos veszélyeiről és az ezzel kapcsolatos magatartási szabályokról kioktatottak és tanfolyami vizsgát tettek. 

 

Mi az oktatás célja?

            ▪ Az ismertetett körülmények között dolgozó gyengeáramú végzettségű szakemberek számára e tanfolyam által lehetővé tenni azt, hogy a különféle erősáramú berendezéseken jogszerűen végezzék e fontos munkát.

            ▪  Megismertetni a gyengeáramú szakemberekkel az erősáramú rendszerek alapelveit, különösen a VESZÉLYEIT (zárlati jelenségek stb.).

          ▪ Megismertetni a gyengeáramú szakembereket az általános villamos biztonságtechnikával és az áramütéses balesetekkel kapcsolatban a mentésről és elsősegélynyújtásról.

          ▪  Részletesen megismertetni és kioktatni a gyengeáramú szakembereket a helyi üzemi körülményekről és azokról a berendezésekről, amelyekkel dolgoznak. Mit és hogyan szabad tenniük, mihez nyúlhatnak, mihez nem, egyedül végezhetik-e, rendkívüli eset bekövetkeztekor mi a teendő?

          ▪  A tanfolyam végén a szabvány által előírt „jogosító” vizsga eredményes letétele.

 

További tudnivalók

          A tanfolyam elvégzése és eredményes „jogosító” vizsga letétele után az információátviteli (gyengeáramú) képzettségű szakmunkás, technikus, mérnök, szaktanár dolgozhat erősáramú villamos szekrényben, a következő feltételekkel:

          ─  az eredményes „jogosító” vizsga alapján  a bizonyítványban pontosan meg kell határozni, hogy ez a vizsga milyen berendezésen, milyen munkára jogosítja fel,

          ─  ha a szekrény, berendezés, készülék stb. névleges feszültsége nem haladja meg az 1000 V-ot,

          ─  önállóan, kizárólag csak azon a villamos berendezés gyengeáramú részein  végezhet munkát, amelyekre a képesítése érvényes  (pl. PC cserét, javítást, szoftver feltöltést stb.),

          ─  ha az illető dolgozó felelősséggel vállalja a munkát („saját magának kell eldöntenie”),

          ─ ez a feljogosítás csak az adott cégre és bizonyítványban meghatározott berendezésre házon belülre szól, más munkahelyekre nem érvényes!

          ─ be kell tartani az MSZ 1585:2016 szabvány rendszeres oktatásra vonatkozó 4.2.103.  szakaszának előírásait is (4.2.103.1.,  4.2.103.2. és  4.2.103.3.)!

          ─ Különleges eset lehet az, ha nem állandó telephelyen, nagyjából azonos körülmények között, hasonló berendezésekkel kell foglalkozni, hanem változatos helyszíneken, a legkülönbözőbb berendezésekkel, készülékekkel találkoznak a gyengeáramú szakemberek. Ez esetben fel kell mérni a várható variációkat a veszélyeikkel együtt, lehetőség szerint rendszerezni, és behatárolni a berendezés fajtákat és a kapcsolódó tevékenységeket!        

          A tanfolyam időtartama: az adott hely körülményeitől függően: (2), max. 3 nap

 

 

Képzési tematika

1. Előzetes tájékozódás

          A külső oktató cég oktatója a helyi szakember segítségével tájékozódik az erősáramú berendezésekről, azok kritikus részeiről, a beépített gyengeáramú készülékekről, azok hozzáférési lehetőségeiről, kezelési karbantartási igényeiről

 

 2. A villamos biztonsággal kapcsolatos elektrotechnikai  alapismeretek

 • Bevezetés – Elmélet és gyakorlat

 • A villamos biztonságról és a biztonsági kockázatról

 • A villamos hálózatok és berendezései biztonsága, zárlati jelenségek

 • Áramütés elleni védelem az MSZ HD 60364-4-41:2018 szabvány alapján

 • Áramütés elleni védelem az MSZ HD 60364-5-54:2012 szabvány alapján

 • Áramütés elleni védelem az MSZ EN 61140:2016 szabvány alapján

 • A villamos gépek biztonsága az MSZ EN 60204-1:2016 szabvány alapján

 • A villamos gépek biztonsága, csatlakozás, főkapcsoló, leválasztás, tiltó kapcsoló

 

3. Villamos berendezések üzemeltetése

          Az MSZ 1585:2016 szabvány alapján. A szabvány villamos energetikai (erősáramú) villamos berendezések üzemeltetésére, illetve a villamos berendezésekkel, a villamos berendezéseken vagy azok közelében folyó minden munkavégzésre vonatkozik.

 • Bevezetés. Fogalmak

 • Alapelvek, személyzet, szervezés, kommunikáció, felszerelések

 • Üzemviteli eljárások: kapcsolás, mérés, ellenőrzés

 • Munkavégzés, feszültségmentes, leválasztás

 • Feszültség alatti és közeli munkavégzés

 • Karbantartási eljárások,

 • Műszaki mentés és elsősegélynyújtás

 • Oktatófilmek:

○      OMSZ újraélesztés

○      A defibrillátor használata

                ○      Áramütött stabil oldalfektetése

 

4. Vizsga
            60 db  feleletválasztásos (teszt)kérdés, a vizsgaminimum 70 % helyes válasz.

 • A vizsga az oktatás után azonnal, a képzési nap végén zajlik,

 • - vagy kb. 1 héttel a képzést követően, a helyi igényeknek adottságoknak megfelelően.

 

A képzés áráról egyedi felmérés alapján adunk árajánlatot.

Kérem forduljon hozzánk bizalommal!

kuris.zsuzsanna@tamcert.hu

Tel.: +36 30 7363920

A TAM CERT a nemzetközi TÜV AUSTRIA Csoport magyarországi partnere:

© 2017 by TAM CERT Magyarország Kft