TAM CERT Magyarország Vizsgáló és Tanúsító Kft.

Archive for december, 2018

20 éves a TAM CERT Magyarország Vizsgáló és Tanúsító Kft.

Posted on: december 8th, 2018 by tam_adm

1998. 06.29-én a TÜV AUSTRIA vállalatot alapított Magyarországon TÜV AUSTRIA Magyarország néven. Innen ered a TAM CERT betűkombináció, amelyet a mai napig is őriz a vállalat elnevezésében. 2004-ben tulajdonváltás következett be, az akkori ügyvezetés kivásárolta a céget az osztrák TÜV csoportból. 2017-ben újra egy teljeskörű tulajdonosváltás történt, egy a szakmában nagy tapasztalattal rendelkező hazai szakmai befektető csoport vette át a vállalat irányítását és fejlesztését.

– A piaci pozíció erősítését és a vállalat dinamikus fejlesztését hogyan kezdte meg az új tulajdonosi kör?

– Az elmúlt két évben egyrészről a meglévő akkreditációink kibővítésére helyeztük a hangsúlyt, másrészről a direktívák által szabályozott területen meglévő kijelöléseinket újítottuk meg. Tevékenységünket elsősorban a hazai szakemberbázis tudására és gyakorlatára alapozzuk, nemzetközi szakmai partnerként a TÜV AUSTRIA Csoporttal működünk együtt. Igy egy kis történelmi visszatekintéssel elmondhatjuk azt is, hogy az Osztrák – Magyar Monarchiában 1872-ben megalapított műszaki felügyelet nyomdokaiban járunk, újra együtt, ugyanakkor stratégiai és szakmai döntéseinkben teljes mértékben önálló szervezetként.

Stratégiánk alapvető eleme, hogy a műszaki-gazdasági szektorban operatív dolgozó szakembereket párhuzamosan emelünk be a szakértői, ellenőri, műszaki felügyeleti és auditori tevékenységünkbe. A direktívák és szabványok követelményinek teljesítése mellett nagy hangsúlyt helyezünk munkatársaink élő kapcsolatára a megbízóink szakembereivel és azok napi munkájával. Tanúsítóhely vezetőinknek is ki kell lépniük a dokumentumok által emelt falak közül, hogy szembesüljenek a mindennapi feladatokkal, a terepen történő munkavégzéssel.

– Ha a jövőt kellene vizionálni, hogyan látják a TAM CERT Kft. jövőjét, mik a legfontosabb fejlesztések?

A műszaki biztonság szolgáltatása Ügyfeleink számára igényes kihívás ugyanakkor mérhetően értékteremtő!

A megújuló és digitalizálódó műszaki infrastruktúra, a befektetésbiztonság és a környezettudatos iparfejlesztés felértékelik az igényt szaktudásunkra. Ennek folyamatos létszám- és kompetencia bővüléssel, valamint hatékony projektmenedzsmenttel fogunk megfelelni, ezek vezérelnek bennünket a közeljövő fejlesztéseinél!

Vállalatunk több nagy területre koncentrál: termék- , rendszer- , személytanúsításra, környezetvédelmi és műszaki szakértésre, integrált műszaki felügyeletre, valamint az oktatásra.

Kiemelt szakmai felügyelettel kezeljük legfontosabb szolgáltatási tevékenységeinket, mint pl.:

– Milyen értékek megteremtése mellett kíván működni a vállalat, milyen munkakörnyezet fejezi ki azt az értéket, amely egyet kell hogy jelentsen a TAM CERT Branddel?

Fontosságban számunkra egyenrangúak Ügyfeleink és a Munkatársaink! Fejlesztéseinkről és motivációinkról szólva kiemelt fontosságot élvez döntéseinkben a működési területeinken a szakmaiság megerősítése, perspektivikus munkahelyek teremtése és munkatársaink, szakértőink számára világos, optimista jövőkép megfogalmazása, a többlet teljesítményt többlet juttatással elismerő bérezési rendszer fenntartása.

Belső szakmai képzések, vagy akár doktori fokozat megszerzésére irányuló többéves kvalifikációs programok támogatásával fejlődési lehetőséget és kiszámíthatóságot teremtünk a törekvő kollégáknak. Épp ez a figyelem épül be munkakultúrájukba és kerül Ügyfeleink felé továbbadásra, miközben nekik szolgáltatunk.

– A tanúsítók piaci jelenléte még fontosabbá vált az egyre szigorúbb szabályozások következtében, miközben az innováció az élet minden területét átszövi, elég csak a digitalizációra vagy az Ipar 4.0-ra gondolni. Hogyan tud helyt állni egy vállalat a látszólagos ellentmondásban, szabályozva lenni, de nyitottnak lenni a megújulásra?

A megnövekedett biztonsági követelmények következtében a műszaki standardok és a szabályozások szerepe kiemelt fontosságúvá vált, de nagyon fontos, hogy a szabályozás nem lehet gátja a műszaki innovációnak. A megújulásra való képesség az oktatásnál kezdődik, így a vállalatunk folyamatosan építi ki jól működő kapcsolatait egyetemekkel, szakmai szervezetekkel. Képzési, oktatási területünk a munkaerő-piacon értékes kompetenciák elsajátítását tartja szem előtt olyan oktatókkal, akik az elméleti tudást, az ipari gyakorlatban is alkalmazzák.


Telefon:

+36 1 278 2295
+36 1 487 0525
E-mail cím: info@tamcert.hu

Cím: IQ Offices Irodaház 1064 Budapest
Vörösmarty u. 67.

„Wir gratulieren TAM CERT herzlich zum 20-jähirgen Bestehen und freuen uns, diesen Partner bereits von der ersten Stunde an zu unserem internationalen Partnernetzwerk zählen zu dürfen. Durch die langjährige Zusammenarbeit zwischen TÜV AUSTRIA und TAM CERT im Zertifizierungsbereich ist es uns gelungen, länderübergreifende Synergien besonders in den Bereichen Managementsysteme und Personenzertifizierung auf- und im Laufe der vergangenen Jahre stetig auszubauen. Wir sind sicher, auch künftig in Zusammenarbeit mit TAM CERT weitere Zielgruppen und Märkte erschließen zu können und freuen uns auf gemeinsame Geschäftserfolge!“ Rob Bekkers, Executive Business Director Division Life, Training & Certification @ TÜV AUSTRIA Group

Akkreditálás – változások 2018. december 5., e-akkreditáció, ISO 17025, kockázatalapú megközelítés konferencia

Posted on: december 7th, 2018 by tam_adm

December 5-én, a Benczúr Hotel adott otthont az Akkreditált Szervezetek Klasztere (ASZEK), valamint a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) együttműködésében megszervezett konferenciának, melyen több mint 180 regisztrált résztvevő jelent meg. A nagyszámú érdeklődő többféle aspektusból hallgathatta meg az akkreditálás területén ez évben történt, illetve tervezett változásokat.

A rendezvényen nemcsak előadásokat hallgattak a résztvevők, hanem a délutáni szekcióban párhuzamosan zajló két kiemelt témájú workshop keretében megvitathatták az MSZ EN ISO/IEC 17025 szabványra történő átállás helyzetét, illetve a kockázatalapú megközelítés következményeit.

A TAM CERT Kft.-t ezen a rendezvényen Kiss Tibor cégvezető, tanúsítóhely vezető képviselte, akinek előadását – Kockázatalapú megközelítés a Tanúsító szervezetek szemszögéből – , a rendezvényen hallott többi más előadással egyetemben az ASZEK oldaláról, vagy itt érhetik el az érdeklődők:

https://aszek.hu/images/konf/valtozasok/eloadasok/Kiss_ASZEK-TamCert-KT_20181205.pdf

Akkreditálási Tanács III. Szakmai Bizottságának kihelyezett munkatalálkozója a TAM CERT Kft.-nél

Posted on: december 6th, 2018 by tam_adm

2018. november 7-én a TAM CERT Magyarország Tanúsító és Vizsgáló Kft. biztosította az Akkreditálási Tanács szakbizottsági ülésének helyszínét („III. Szakmai Bizottság: az irányítási rendszerek és személyek tanúsítása, EMAS és Üveghatású gázok hitelesítés szakterületen”) .

A TAM CERT Kft. szívesen támogatja a szakmai szervezetek munkáját, így felajánlotta támogató segítségét az Akkreditálási Tanács elnökének, Sárkány Erika Asszonynak, aki hivatalos válaszában köszönte meg kezdeményezésünket.