TAM CERT Magyarország Vizsgáló és Tanúsító Kft.

RÓLUNK

A TAM CERT Magyarország Vizsgáló és Tanúsító Kft. egyike az ország legmegbízhatóbb vizsgáló, ellenőrző, tanúsító és szakértő vállalata. Tevékenységével a magyar és nemzetközi piacokon egyaránt jelen van.

FÜGGETLENSÉG

Tevékenységünket független félként, semlegesen és pártatlanul végezzük, kiküszöbölve a politikai hatásokat, az ipar és gazdaság résztvevői befolyását, valamint a multinacionális cégek működési sémáit. Elsősorban a magyar piaci résztvevők értékeit és érdekeit szem előtt tartva dolgozunk. Tevékenységeink függetlensége és semlegessége megtartása érdekében integrált minőség- és kockázatmenedzsment rendszert vezetettünk be, amely működtetése részeként létrehoztunk egy független Irányító Testületet a pártatlanság, függetlenség, az egyenlő elbánásmód és szakmaiság folyamatos biztosítása, ellenőrzése és igazolt fenntartása érdekében. Az Irányító Testület tagjai független és reprezentatív módon képviselik Üzletfeleink, felsőoktatási intézmények, szakmai, tudományos testületek, kamarák, érdekképviseleti szervezetek szereplőit. A testület működése garanciát nyújt tevékenységünk függetlenségére, melyet évenkénti belső felülvizsgálat során vizsgál és értékel, továbbá ezek eredményét a kijelölő és akkreditáló hatóságok részére is publikusan hozzáférhetővé teszi. Bejelentett (NoBo 2102), Kijelölt (DeBo) és Akkreditált szervezetként (CAB) végzett megfelelőségértékelési vizsgáló, ellenőrző és tanúsító tevékenységeink függetlenségét ennek megfelelően a kijelölő és akkreditáló hatóságok is elismerőleg és jóváhagyólag igazolják.

SZAKMAISÁG

Magasan képzett munkatársaink az ipari- és a gazdasági szektorból érkezett szakemberek és mérnökök, akik sokéves munkájuk során sajátították el azokat a gyakorlati tapasztalatokat és képességeket, melyek alapján ügyfeleik feladataival, és célkitűzéseivel azonosulni tudnak. Erősségünk az Európai Unión belüli, és Unión kívüli országok jogilag szabályozott területeinek, valamint a megfelelőségértékelési tevékenységek és azok rendszereinek és szinergiáinak ismerete. Munkatársaink aktív szerepet vállalnak nemzeti és nemzetközi megfelelőségértékelési szakmai munkacsoportokban, akkreditálási és szabványosítási bizottságokban és szakmai szervezetekben. Támogatást nyújtunk olyan innovatív vállalati folyamatok kialakításához, amelyek elősegítik az üzleti kockázatok csökkentését és új szolgáltatások és termékek piacra juttatását, elsősorban műszaki, környezetvédelmi és informatikai területeken nyújtott elemzésekkel, szakértői értékelésekkel, tranzakcióra szánt tervezetek, objektumok és technológiák vizsgálatával. Mindez kiegészül üzletfeleink integrált menedzsment rendszereinek – nemzeti és nemzetközi akkreditáló hatóságok által elismert – megfelelőségértékelésével és akkreditált rendszertanúsításával a minőségügy, a környezetvédelem, a munkahelyi egészségvédelem és biztonság, az energiagazdálkodás, az információbiztonság, az SCC/SCP … stb. területén.

PIACISMERET

Szakembereink tapasztalataira alapozva, szabályozott és szervezett módon fejlesztjük piaci ismereteinket. Ezen ismeretek továbbadásával partnereinket felkészítjük és segítjük a szabályzók, szabványok és a technológiai változásokból fakadó kihívásokra adandó válaszokban. Ezen specifikus képességekkel segítjük hozzá Üzletfeleinket, hogy pozícióikat megőrizhessék, stratégiai célkitűzéseiket elérhessék. A magyar piac mellett a nemzetközi kereskedelemben fontos megfelelőségi nyilatkozatok, termék-, személy- és rendszertanúsítások, szakember képzések és minősítések kiadásán túlmenően a TAM CERT Magyarország Kft. speciális beszállítói követelmények alapján is végez megrendelői számára megfelelőségértékelési ellenőrzéseket, -tanúsításokat és -vizsgálatokat, melyek során szakembereink – az egyéni és szervezeti kompetenciák kiterjesztéseként – felhasználják a TÜV AUSTRIA 150 éves megfelelőségértékelés területén szerzett nemzetközi, közel 30 országot felölelő működési tapasztalatain is alapuló tudásbázisát. Bejelentett (NoBo 2102), Kijelölt (DeBo) és Akkreditált szervezetként (CAB) végzett megfelelőségértékelési tevékenységeinkkel elősegítjük és igazoljuk Üzletfeleink menedzsment rendszereinek, üzleti-, műszaki- és gyártási folyamatainak, szolgáltatásainak és termékeinek nemzetközileg is elismert piacképességét.

  • Tel: +36 1 278 2295 | +36 1 487 0525
  • info@tamcert.hu
  • DC Offices Irodaház
    1134 Budapest, Váci út 49., 6.emelet
Iratkozzon fel hírlevelünkre!